ارتباط میان هپاتیت C و انسولین

دانشمندان استرالیایی دریافتند زمانی که مقاومت انسولین را در افراد مبتلا به هپاتیت C مطالعه می کردند ،هیچ انسولینی و یا انسولین کمی در کبد وجود ندارد و تقریبا” تمام انسولین در ماهیچه ها تجمع می یابند.بر اساس گزارش medical news today مقامت انسولین در ماهیچه ها به جای کبد،باعث تعجب دانشمندان شد،چرا که هپاتیت C یک بیماری کبدی محسوب می شود که نه تنها منجر به بروز سرطان و سیروز کبدی می شود ،بلکه احتمال ابتلای افراد را به دیابت نوع ۲،سه تا چهار برابر بالا می برد.هپاتیت C شش نوع دارد که ۲ نوع شایع آن در استرالیا وجود دارد که باعث تجمع چربی ها و رسوب آنها در کبد می شود.انسولین هم هورمونی است که به تبدیل گلوکز به انرژی کمک می کند و در لوزالمعده ساخته می شود.ولی دو اندامی که نسبت به آن واکنش نشان می دهند کبد و ماهیچه ها هستند که واکنش آنها با هم متفاوت است .در زمان تشخیص انسولین ،کبد ساخت گلوکز را متوقف می کند در حالی که ماهیچه ها با استفاده از گلوکز به انسولین واکنش نشان می دهند.کبدی که در مقابل انسولین مقاوم می شود بیش از حد گلوکز تولید می کند ،در حالیکه ماهیچه ها با مقاوم شدن در برابر انسولین ،گلوکز را از جریان خون جذب نمی کنند.در هر دو،نتیجه کار گلوکز در گردش بیش از اندازه است.زمانی که محققان مقاومت انسولین ۲۹ فرد مبتلا به هپاتیت C را بررسی کرده و مقامت بالای انسولین را در آنها تایید کردند ،در کمال تعجب دریافتند که تمام مقاومت انسولین در ماهیچه ها وجود دارد و کبد هیچ مقاومتی در برابر انسولین ندارد .به گزارش ایسکا نیوز ،در آزمایشها مشخص شد که ۱۵ بیمار مبتلا به میزان بالای چربی در کبد ،درمقابل ۱۴ فردی که کبد چرب نداشتند ،به یک اندازه دارای مقاومت نسبت به انسولین بودند.نتایج بدست آمده از آزمایشها نشان می دهد که افراد مبتلا به هپاتیت C که دچار بیماری دیابت شده اند ،احتمالا” دارای سلولهای تولید کننده انسولین هستند.اما هنوز دلیل مقاومت انسولین موجود در ماهیچه ها در بیماری هپاتیت مشخص نیست و محققان باید مطالعات گسترده تری را انجام دهند.

/ 0 نظر / 34 بازدید